DOI: https://doi.org/10.29357/issn.2521-179X.2017.19.164

The Evangelical and a Baptist movement in Western Ukraine in 1920s

Nazarii Petriv

Abstract


The article examines the history of the Evangelical and Baptist movements in Western Ukraine (Galicia and Volyn’) in early 1920s. First of all, the author pays attention to social and cultural preconditions of the origin and spreading of different Protestant denominations in general and Evangelical (Mennonites, Baptists) in particular, in the region. Then, the author concentrates on the origins of the Baptism in Galicia and Evangelical Christianity in Volyn’. Finally, the author analyses the first phase of spreading of the Evangelical and a Baptist movement among Ukrainians in the Western Ukraine.


Keywords


Protestantism; Evangelical Christians; Baptists; Western Ukraine; Galicia; Volyn’; Second Polish Republic.

References


REFERENCES

Derzhavnyy Arkhiv L’vivs’koyi Oblasti (DALO)

DALO, f.1, op.3, spr.1202. Pro relihiyni sekty na Volyni. 1934 r., 24 ark..

DALO, f.1, op. 14., spr. 2766, 6 ark. Sprava pro zatverdzhennya statutu menonit·s’koyi khrystyyans’koyi obshchyny v Kernytsi-Horodok Yahelons’koho povitu.

DALO, f.1, op. 14., spr. 3052, 8 ark. Sprava pro obrannya propovidnykom khrysty­yans’ko-menonit·s’koyi relihiynoyi obshchyny “Kernytsya-L’viv” u L’vovi Bakh­mana Arnol’da. 1932 r.

DALO, f.110, op.4, spr.344. Pro diyal’nist’ sekt u L’vovi u 1932-1933 rr., 329 ark.

DALO, f.110, op.4, spr.2934. Sprava pro relihiynu sektu “Baptystiv” u L‘viv. 1934-1935 rr., 423 ark.

DALO, f.110, op.4, spr.344. Pro diyal’nist’ sekt u L’vovi u 1932-1933 rr., 329 ark.

DALO, f.110, op.4, spr.2934. Sprava pro relihiynu sektu “Baptystiv” u L‘viv. 1934-1935 rr., 423 ark.

DALO, f.110, op.4, spr.254. Sprava pro diyal‘nist‘ blahodiynoho yevanhelychnoho tovarystva u L‘vovi. 1934 r., 17 ark.

DALO, f.110. (L‘vivs‘ke povitove starostvo), op.1, spr.894. Sposterezhennya za relihiynymy sektamy u L’vovi. 1924 r., 22 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.3090. Zvit pro nayavnist’ sekt u Turkivs’komu i Tarnobzhes’komu povitakh 1933 r., 9 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.2987. Svidchennya povitovykh starostv pro nayavnist’ u povitakh relihiynykh sekt. 1931 r., 62 ark. 62 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.2882. Pro vidkryttya relihiynoyi sekty yevanhelystiv u Brylyntsyakh Peremyshl’s’koho povitu. 1929-1930 rr., 12 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.2811. Lystuvannya z Rava-Rus’kym povitovym starostvom pro stvorennya relihiynoyi sekty yevanhelystiv z nadannyam spyskiv sektantiv. 1928 r., 15 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.2088. Sprava pro roz·hlyad skarhy Ya. Zyhmunta z pryvodu vidmovy u zadovolenni 10 prokhannya pro dozvil na zminu virospovidannya z rymo-katolyts’koho na baptyst·s’ke. 1925-1926 rr., 27 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.2005. Materialy pro nadannya Ministerstvu virospovidannya i hromads’koyi osvity zveden’ pro rozpodil naselennya Pol’shchi za virospovidnoyu oznakoyu. 1925-1926 rr., 102 ark.

DALO, f.1, op.14, spr.1950. Materialy pro sposterezhennya nad zaboronenymy relihiynymy orhanizatsiyamy, zokrema baptyst·s’kymy hromadamy, u povitakh L’vivs’koho voyevodstva. 1924-1926 rr., 124 ark.

DALO, f.1, op.12, spr.2987. Pro relihiyni sekty u L’vivs’komu voyevodstvi. 1929 r., 62 ark.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Pismo Konsestorza Ewangelicko-Augsburs­kiego z 20 grudnia 1858 r., oskarżujące Gotfrida Alfa I jego zwolenników o szerzenie nowej sekty – AGAD, sygn. 1036.

Pismo Konsestorza Ewangelicko-Augsburs­kiego z 3 stycznia 1862 r. do Komisji Rządowej WRiOP o wydanie zarząndzenia w celu zapobeżania szerzeniu zasad baptyzmu przez Alfa I jego pomocników- AGAD, sygn.1036.

Pismo G.Alfa z 11 września 1862 r. Do Komisji Rządowej WRiOP, w którym prosi on władze centralne o wyrażenie zgody na prowadzenie pracy duszpasterskiej i wyjaśnia powód wystąmpienia z Kościoła- AGAD, sygn.1036.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie AAN, MWRiOP Pismo Urzędu Wojewódz­kiego Wołyńskiego do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicz­nego. 31 stycznia 1924 r., sygn. 1446, str. 53.

Pismo MWRiOP z 7 stycnia 1921 r. do Generalnego Delegata Rządu we Lwowie, AAN zespół MWRiOP, sygn. 1446.

Bednarczyk Kr. Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku. Warszawa: Słowo Prawdy, 1997.

Dradzio A. “Orzecznictwo austriackiego Trybunalu Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918),” Czasopismo Prawno-Historyczne t. 47, z.1-2, 1995.

Grelewski S. Wyznania protestantskie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Lublin 1937;

Gutsche A. 150 lat baptyzmu w Polsce. Referat wygłoszony 25 maja 1996 r. podczas konferencji historycznej zorganizowanej z okazji 50-lecia polskiego (zboru baptystycznego w Gdańsku) oraz 121-lecia baptyzmu na ziemiach gdańskich.

Konstytucja marcowa. Warszawa, 1921.

Kupsz E. Geschichte der Baptisten in Polen 1852-1932. Zduńska Wola, 1932.

Kuzmány K. Praktische Theologie der evangelischen Kirche augsb. und helvet. Konfession. Wien, 1856.

Miller D. “The German Baptist Movement in Volhynia.” www.inthemidstofwolves.com/articlesgermanbaptistmovement.pdf. (23.03.16).

Reingrabner G. Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumentation. Wien, 1981.

Tasak W. Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997. (rozprawa doktorska) Warszawa: Chrześcijańskaj Akademia Teologiczna, 2013.

Domashovets’ H. Svitovyi Soiuz baptystiv i korotka istoriia baptyzmu z 1936 roku. Irvinhton, 1976.

Domashovets’ H. “Desiatylittia richnytsi baptystiv u Val’dorfi.” Pislanets’ Pravdy №10. 1931.

Kubryn I. Nova vira v Zakhidnii Ukraini. Toronto-Vinstor: nakladom avtora, 1968.

Lyubashchenko V. Istoriia protestantyzmu v Ukraini. L’viv: Prosvita,1995.

Lyubashchenko V. “Iurydychnyi status protestants’kykh hromad u Halychyni (1781-1921 rr.” In Istoriia relihii v Ukraini: Nauk. shchorichnyk. L’viv: Lohos, 2015.

Osypovych P. Pid Bozhoiu opikoiu. Vinnipeh–Toronto, 1981.

Semenyna I. Zberezheni Hospodom. Spomyn propovidnyka. Toronto: Doroha pravdy, 1958.

Shenderovskii L. Evangel’skie khristiane. Vozrozhdennoe evangel’skoe dvizhenie v istoricheskoi khristianskoi tserkvi. Toronto, 1980.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Державний Архів Львівської Області (ДАЛО)

ДАЛО, ф.1, оп.3, спр.1202. Про релігійні секти на Волині. 1934 р., 24 арк.

ДАЛО, ф.1, оп. 14., спр. 2766, 6 арк. Справа про затвердження статуту менонітської християнської общини в Керниці-Городок Ягелонського повіту;

ДАЛО, ф.1, оп. 14., спр. 3052, 8 арк. Справа про обрання проповідником християнсько-менонітської релігійної общини “Керниця-Львів” у Львові Бахмана Арнольда. 1932 р.

ДАЛО, ф.110, оп.4, спр.344. Про діяльність сект у Львові у 1932–1933 рр., 329 арк.

ДАЛО, ф.110 сч., оп.4, спр.2934. Справа про релігійну секту “Баптистів” у Львів. 1934–1935 рр., 423 арк.

ДАЛО, ф.110 сч., оп.4, спр.254. Справа про діяльність благодійного євангеличного товариства у Львові. 1934 р., 17 арк.

ДАЛО, ф.110 сч. (Львівське повітове староство), оп.1, спр.894. Спостереження за релігійними сектами у Львові. 1924 р., 22 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.3090. Звіт про наявність сект у Турківському і Тарнобжеському повітах 1933 р., 9 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.2987. Свідчення повітових староств про наявність у повітах релігійних сект. 1931 р., 62 арк. 62 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.2882. Про відкриття релігійної секти євангелистів у Брилинцях Перемишльського повіту. 1929-1930 рр., 12 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.2811. Листування з Рава-Руським повітовим староством про створення релігійної секти євангелистів з наданням списків сектантів. 1928 р., 15 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.2088. Справа про розгляд скарги Я. Зигмунта з приводу відмови у задоволенні 10 прохання про дозвіл на зміну віросповідання з римо-католицького па баптистське. 1925-1926 рр., 27 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.2005. Матеріали про надання Міністерству віросповідання і громадської освіти зведень про розподіл населення Польщі за віросповідною ознакою. 1925-1926 рр., 102 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.14, спр.1950. Матеріали про спостереження над забороненими релігійними організаціями, зокрема баптистськими громадами, у повітах Львівського воєводства. 1924-1926 рр., 124 арк.

ДАЛО, ф.1, оп.12, спр.2987. Про релігійні секти у Львівському воєводстві. 1929 р., 62 арк.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Pismo Konsestorza Ewangelicko-Augsburs­kiego z 20 grudnia 1858 r., oskarżujące Gotfrida Alfa I jego zwolenników o szerzenie nowej sekty – AGAD, sygn. 1036.

Pismo Konsestorza Ewangelicko-Augsburs­kiego z 3 stycznia 1862 r. do Komisji Rządowej WRiOP o wydanie zarząndzenia w celu zapobeżania szerzeniu zasad baptyzmu przez Alfa I jego pomocników- AGAD, sygn. 1036.

Pismo G.Alfa z 11 września 1862 r. Do Komisji Rządowej WRiOP, w którym prosi on władze centralne o wyrażenie zgody na prowadzenie pracy duszpasterskiej i wyjaśnia powód wystąmpienia z Kościoła- AGAD, sygn. 1036.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie AAN, MWRiOP Pismo Urzędu Wojewódz­kiego Wołyńskiego do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego. 31 stycznia 1924 r., sygn. 1446, str. 53.

Pismo MWRiOP z 7 stycnia 1921 r. do Generalnego Delegata Rządu we Lwowie, AAN zespół MWRiOP, sygn. 1446.

Bednarczyk Kr. Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku. Warszawa: Słowo Prawdy, 1997.

Dradzio A. “Orzecznictwo austriackiego Trybunalu Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918),” Czasopismo Prawno-Historyczne t. 47, z.1-2, 1995.

Grelewski S. Wyznania protestantskie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Lublin 1937;

Gutsche A. 150 lat baptyzmu w Polsce. Referat wygłoszony 25 maja 1996 r. podczas konferencji historycznej zorganizowanej z okazji 50-lecia polskiego (zboru baptystycznego w Gdańsku) oraz 121-lecia baptyzmu na ziemiach gdańskich.

Konstytucja marcowa. Warszawa, 1921.

Kupsz E. Geschichte der Baptisten in Polen 1852-1932. Zduńska Wola, 1932.

Kuzmány K. Praktische Theologie der evangelischen Kirche augsb. und helvet. Konfession. Wien, 1856.

Miller D. “The German Baptist Movement in Volhynia.” www.inthemidstofwolves.com/articlesgermanbaptistmovement.pdf. (23.03.16).

Reingrabner G. Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumentation. Wien, 1981.

Tasak W. Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997. (rozprawa doktorska) Warszawa: Chrześcijańskaj Akademia Teologiczna, 2013.

Домашовець Г. Світовий Союз баптистів і коротка історія баптизму з 1936 року. Ірвінгтон, 1976.

Домашовець Г. “Десятиліття річниці баптистів у Вальдорфі.” Післанець Правди №10, 1931.

Кубрин І. Нова віра в Західній Україні. Торонто: накладом автора, 1968.

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. Львів: Просвіта, 1995.

Любашенко В. “Юридичний статус протестантських громад у Галичині (1781-1921 рр.).” In Історія релігії в Україні: Наук. щорічник. Львів: Логос, 2015.

Осипович П. Під Божою опікою. Вінніпег–Торонто, 1981.

Семенина І. Збережені Господом. Спомин проповідника. Торонто: Догора правди, 1958.

Шендеровский Л. Евангельские христиане. Возрожденное евангельское движение в исторической христианской церкви. Торонто, 1980.
Copyright (c) 2017 Назарий ПЕТРИВ

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)