Чого ми можемо навчитися від теології визволення, і як застосувати її ідеї у сучасному часі?

Анатолiй ДЕНИСЕНКО

Abstract


Мета статті – на основі джерел з теології визволення виокремити, проаналізувати та узагальнити природу теологічної науки, а також зробити наголос на практичних задачах церкви. У якості методологічної бази використовується метод аналізу першоджерел латиноамериканського богослов’я, який дає досліднику можливість більш глибше розглянути богословські та соціокультурні особливості теології визволення. Наукова новизна статті полягає в тому, що автор вводить в український теологічний дискурс нові ім’я, звертається до ключових праць представників теології визволення, презентує інший підхід в теології, герменевтиці та місіології. Теологія визволення постає тут як метод завдяки якому стає можливий вести своєрідний дискурс майже по всім богословським та соціальних темах християнського життя. Висновки – через  те, що теологія визволення невід’ємно пов’язана з лівою ідеологією, вона викликав напружені дискусії у науковому та, особливо, богословському середовищі. Попри наявність широкого спектру тлумачень нового руху, не можна не погодитися з інноваційним релігійним значенням цього руху. Визнаючи потенціал теології визволення призводить до актуалізації процесу трансформації традиційних церковних інститутів і практик християнства. Теологія визволення відкриває нові можливості в діалозі між суспільством та релігійними спільнотами, а нова соціокультурна ситуація України доводить, що ця версія теології більш ніж актуальна сьогодні.


Keywords


теология визволення, латиноамериканськє богослов'я, ліва ідеологія, діалог між суспільством та релігійними спільнотами

References


Batey R. Jesus and the Poor. – New York: Harper &Row, Publishers, 1972.

Berryman P. Liberation Theology. – New York: Pantheon Book, 1987.

Boff L. Jesus Christ Liberator. A Critical Christology of our time. – London: SPCK, 1980.

Boff L.; Boff C. How to be Christians in a World of Destitution. How to be Christians in a World of Destitution. From the book Introducing Liberation Theology. [Cited 2014, 10 October] – Available at:

Brown McAfee. A Theology in a New Key. – Philadelphia: The Westminster Press, 1978.

Chopp R. “Latin American Liberation Theology,” in The Modern Theologians. Edited by D. Ford. – Oxford: Blackwell Publisher, 1997, pp. 409- 425.

Cooper T. Reemergence of Liberation Theologies. Models for the Twenty-First Century. – New York: Palgrave Macmillan, 2013.

Costas O. Theology of the Crossroads in Contemporary Latin America. – Amsterdam: Rodopi, 1976.

Cunningham L. “Get your faith off the shelf,” in the U.S. Catholic, May 1997: 62, 5; ProQuest Religion.

Dunnam M. “Exodus,” in The Communicator’s Commentary, ed. L. Ogilvie. – Waco: Word Books, 1987.

Dyrness W. Learning about Theology from the Third Word. Grand Rapids: Academia Books, 1990.

Ellul J. Hope in the Time of Abandonment. – New York: The Seabury Press, 1977.

Enns R. „Exodus,“ in New Dictionary of Biblical Theology, ed. T. Alexander; B. Rosner. – Downers Grove: Internet Varsity Press, 2000.

Escobar S. La Fe Evangelica y las Teologias de la Liberacion. – El Paso, Texas: Casa Bautista. 1987.

Gentz W. “Liberation Theology,” in The Dictionary of Bible and Religion. Edited by W. Gentz. – Nashville: Abingdon Press, 1986, pp. 615 – 616.

Grudem W. Systematic Theology. – Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1994.

Gutierrez G. “The Violence of a System.,” in Concilium Christian Ethics and Economics: The North – South Conflict, eds., D. Pohier; J. Mieth. Edinburgh: T.&T. Clark LTD, 1980.

Gutierrez G. Liberation Theology,“ Theology Digest, Volume 35, Number 1 (Spring 1988): p. 34.

Gutierrez G. A Theology of Liberation. History, Politics and Salvation. New York: Orbis Books, 1988.

Hebblethwaute P. “Let My People Go: the Exodus and Liberation Theology.” Religion, State and Society. Volume 21, Number 1 (1993).

Herzog F. Liberation Theology. – New York: The Seabury Press, 1972.

Petrella I. Latin America Liberation Theology. Past, Present, Future. xi-xxii. Ivan Petrella (ed.) Latin American Liberation Theology. Next Generation. – Maryknoll: Orbis Books, 2005.

Petrella I. The Future of liberation theology. An Argument and manifesto. – London: SCM Press, 2006.

Reel M. “An Abiding Faith in the Liberation Theology,” Washington Post Foreign Service, Monday, May 2, 2005.

West G. The Bible and the Poor: A New Way of Doing Theology in The Cambridge Companion to Liberation Theology, ed. C. Rowland. – New York: Orbis Books, 1973.

Puebla Documents, par. 261, 2, quoted in S. Escobar, La Fe Evangelica y las theologies de la Liberocion, – El Paso, Texas: Casa Bautista. 1987. – p. 224.
Copyright (c) 2016 Анатолiй ДЕНИСЕНКО

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)