Ефективність протестантських ЗМІ України: результати соціологічного опитування

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ

Abstract


Одна із засадничих труднощів у вивченні масової комунікації полягає в необхідності виміру ефективності та впливу ЗМІ. Людина лишається надто складним і непередбачуваним об’єктом, щоб можна було напевне судити про мотиви її конкретних учинків. Тим паче, коли йдеться про такий аморфний
конгломерат, як масовокомунікаційна аудиторія. Складність цього завдання не відміняє його актуальності для науковців. У випадку релігійної комунікації ситуацію ускладнює силове поле сакральних авторитетів, котрі в постмодерний час повертають владу, відібрану в них ідеологіями Просвітництва, і «викрив-
ляють» роботу політтехнологій, розрахованих на «людину маси».


Keywords


СМИ, масовокомунікаційна аудиторія

References


Акимова А. Хеппи-энд «через Инет»? А почему бы и нет! / Анна Акимова // Благодать. — 2010. — № 1. — С. 41–42

Балаклицький М., Радецька І. Протестантська періодика України: погляд на проблеми й принципи організації профілактичної медицини // Наукові записки Інституту журналістики: наук. зб. / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2008. — Т. 31. — С. 80–84.

Балаклицький М. Протестантське богослов’я комунікації / М.А. Балаклицький // Українське релігієзнавство. — № 55. — К., 2010. — С. 179–187.

Балаклицький М. ЗМІ в культурних війнах українських протестантів / Максим Балаклицький [Электронный документ] // Интернет-газета «Путь». — 9.03.10. — Режим доступа: http://www.asd.in.ua/archives/1188296967

Балаклицький М. Базові джерела протестантської журналістики / Максим Балаклицький [Электронный документ] // Интернет-газета «Путь». — 7.10.10. — Режим доступа: http://www.asd.in.ua/archives/1188300930.

Баптистский журнал: вчера и сегодня (обзор «Братского вестника»): Вып. 1. — К.: О-во «Знание» УССР, 1989. — 56 с.

Бачинин В. Христианское телевещание в пенитенциарной системе / В.А. Бачинин // Социологические исследования. — 2007. — № 3.

Глик Д. Что говорят новообращенные христиане Украины. В помощь пасторам, лидерам и церквям / Дэниел Глик. — Запорожье: Пилигрим, 2008.

Желновакова М. Церковь и СМИ: практические аспекты работы / Маргарита Желновакова // In Victory. — 2010. — № 12.

История евангельско-баптистского движения в Украине. Материалы и документы. Сост. Головащенко С.И. — Одесса: Богомыслие, 1998.

Керасиди Ю. Сергей Вельбовец: интервью с президентом INVICTORY Media Group / Юлия Керасиди // InVictory. — 2006. — № 12.

Кирюшко М. Ісламська освіта та преса — свідчення релігійної свободи для мусульман в Україні / М. Кирюшко // Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори утвердження. Науковий щорічник / За заг. ред. А. Колодного. — К., 2001.

Комінко Ю. Образ Церкви у ЗМІ та масовій свідомості / Ю.М. Комінко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — Серія Філологія. — Вип. 51. — Х., 2007.

Лученко К. Интернет в информационно-коммуникационной деятельности религиозных организаций России / Лученко К.В.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Максим БАЛАКЛИЦКИЙ

THEOLOGICAL REFLECTIONS: EURO-ASIAN JOURNAL OF THEOLOGY

ISSN 2521-179X (Online), ISSN 2415-783X (Print)